ENTEGREOL.NET HAKKINDA

Entegreol.net 2020 yılında Marmara Hukuki Entegrasyon Kulübü Yönetim Kurulu ve üyeleri tarafından kurulan Disiplinlerarası İçerik Platformudur.

Entegreol.net’in tanıtımına geçmeden önce birkaç kavramın açıklanması yerinde olacaktır.

DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM NEDİR?

Disiplinlerarası yaklaşım; bir kavram, tema veya problem incelenirken en az iki disipline ait yöntem ve bilgilerden faydalanan program yaklaşımıdır. Belirli bir kavram, problem ya da konunun farklı disiplinlerin bakış açıları ile değerlendirildikten sonra tekrar bir bütün haline getirilmesi görüşüne dayanmaktadır.

ENTEGRASYON NEDİR?

Entegrasyon; kelimesi sözlükte, bir araya gelerek birleşme, bütünleşme anlamına gelmektedir.

ENTEGREOL.NET

Disiplinlerarası çalışmaların tarihi çok eskiye dayanmakla birlikte günümüzde bu tarz çalışmalar eskiye nazaran daha fazla önem kazanmıştır.

Farklı disiplinleri birbiriyle entegre edecek çalışmalar yaparak ve içerik üreterek topluma disiplinlerarası bakış açısını kazandırmak amacıyla Entegreol.net kurulmuştur