Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

ENTEGREOL KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

GİRİŞ

# Entegreol Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi, Entegreol.net sitesi kullanıcılarının ve site yönetiminin haklarının ve yükümlüklerinin belirlendiği ve her iki tarafa ilişkin olarak gizlilik şartlarını düzenleyen sözleşme olup bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.

# “Entegreol” kavramı, farklı disiplinlere ilişkin blog,vlog,haber,röportaj,makale gibi çeşitli içeriklerin üretildiği ve disiplinler arası çalışmaların yapıldığı bir sosyal ağ servisi olan Entegreol.net sitesini ifade etmektedir.

# Kullanıcı, üye olsun ya da olmasın Entegerol.net’i ziyaret edecek olan internet kullanıcılarını ifade etmektedir.

# Yönetici, sitenin kurucularını ve onların belirleyeceği editörleri ifade etmek için kullanılacaktır.

#Üyeler, Entegreol.net’te “Üye Ol” kısmına tıklayarak istenilen verileri giren kullanıcılardır.

#Site yöneticileri dışındaki içerik üreticileri de kullanıcı kategorisinde değerlendirilecektir.

KULLANICI ŞARTLARI

Sözleşmenin Kabulü
1. Kullanıcı, Entegreol.net’e üye olsun veya olmasın Entegreol.net’i ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.

2.Kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmiyorsa Entegreol.net’ten derhal çıkmalıdır.

3. Kullanıcı, Entegreol.net’i ziyaret ederken Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına, bu Sözleşme’ye, Entegreol tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan her türlü kullanım koşuluna uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.

Tarafların Hak ve Yükümlüküleri
4. Kullanıcının Entegreol.net’te içeriklere yorum yapabilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi için Entegreol.net’teki “Üye Ol” bölümüne kullanıcı adı, ad, soyadı, e-posta, şifre ve , eğer site yönetimince belirlenmişse, talep edilecek diğer verileri girerek Entegreol.net’e üye olması gerekmektedir.

5. Entegreol, herhangi bir sebep göstermeksizin içeriklere yorum yapılabilmesi ve içeriklerin favorilere eklenmesi özelliklerini belirli içerikler bakımından veya genel olarak kısıtlayabilir ya da tamamen kaldırabilir.

6. Üyelik hesabı için girilmesi istenen verilere hukuka aykırılık teşkil edecek unsurlar girilemez. Bu bağlamda kullanıcı, izin almaksızın kendisi dışındaki herhangi bir kişiye ait kişisel verileri üyelik için istenen isim vd. veriler için giremez. Ayrıca şiddet ve nefret söylemi içeren ve genel ahlaka aykırı kullanıcı adı oluşturulamaz.

7. Kullanıcı, eğer mevcutsa Entegreol.net’teki kayıtlı üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan “Üyeliğimi Sil” kısmından kapatabilir. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra yeniden aktif hale getirilebilir.

8. Kullanıcı, Entegreol’un dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini ve böyle bir durumda Entegreol’dan hiçbir talepte bulunamayacağını kesin olarak kabul etmiştir.

9. Entegreol.net alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar Entegreol’a aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının-sitelerin alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir.

10. Kullanıcıların Entegreol.net’i kullanırken diğer kullanıcıların huzur ve sükununu bozacak ve tehdit, taciz, hakaret gibi hukuka aykırılık teşkil eden mesajlar atması ve içerikler yüklemesi yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra Entegreol tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.

11. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un m.4/2  hükmü uyarınca, yayınlanan içeriklere yapılan yorumların hukuki sorumluluğu, yorum yapana aittir. Entegreol.net yapılan yorumlardan sorumlu tutulamaz.

12. Kullanıcıların yorumları kanun vd. hukuki mevzuata, genel ahlak kurallarına ve Entegreol’un yorum koşullarına aykırı olamaz. Aksi takdirde ilgili yorum, yorumu yazan kullanıcılara herhangi bir bildirim yapılmaksızın silinebilecektir.

13. Entegreol.net adresinde yer alan içeriklerde hukuk,psikoloji,sanat,teknoloji gibi farklı disiplinlere ilişkin bilgiler içeren açıklamalar yer almaktadır. Entegreol tarafından bu içeriklerin güncelliği, geçerliliği, güvenilirliği, yasal mevzuata uygunluğu veya özel hukuki uyuşmazlığa uyarlanabilirliği konusunda herhangi bir taahhüt veya sorumluluk verilmemiştir. Bu konuya ilişkin doğabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığın muhatabı ilgili içeriğin üreticisidir.

14. Entegreol.net’te yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses kaydı, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler,Entegreol tarafından içerik üreticisi olarak seçilen kişiler tarafından girilecek ve Entegreol.net editörleri tarafından yayınlanacaktır. İçeriklerin kategorilerinin ve yayınlanma zamanının belirlenmesi editörlerin takdirindedir.

15.Editörler, içerik üreticileri tarafından girilen içerikleri hiçbir sebep göstermeden yayınlamayabilirler veya değişiklik yaparak yayınlayabilirler. Ayrıca Entegreol yöneticileri yayınlanmış içeriklerde hiçbir sebep bildirmeden değişiklik yapabilir veya bu içerikleri kaldırabilir. İçeriklerin yayınlanmamasında veya kaldırılmasında içerik sahibinin Entegreol’dan herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. Ancak içeriklerin değiştirilerek yayınlanması halinde içerik üreticisi ilgili içeriğin en kısa zamanda kaldırılmasını talep edebilir.

16. İçerik üreticileri, hakaret,şiddet,nefret söylemi ve ayrımcılık unsuru barındıran ve hukuka ve genel ahlaka aykırılık teşkil eden içerikler oluşturamazlar. Bu tarz bir içeriğin oluşturulmasından ötürü tüm hukuki ve cezai sorumluluk ilgili içerik üreticisindedir.

17. Entegreol.net’te sunulan hizmetleri kullanmak dışında, Entegreol.net’te yer alan
içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak
veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, Entegreol.net’te yer alan içerikleri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

18. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin Entegreol.net’i kullanmasını engelleyecek ya da
zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale
getirecek eylemlerde bulunamaz; herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez; virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz; yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz; direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz; içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz; kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez; bunun gibi hukuka
aykırılık teşkil eden ve Entegreol.net’e zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi durumda; Entegreol’un tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

19. Fotoğraf, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere
Entegreol.net’te yer alan tüm içerikler ile Entegreol markası ve Entegreol.net alan
adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Entegreol’a aittir . Bu sebeple; söz konusu içerikler Entegreol’dan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz,işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses
ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; Entegreol’un tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

20. Tüm mali hakları Entegreol’a ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot,
kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla
içeriği yayınlanamaz.

21. Entegreol.net’te yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak
gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için Entegreol.net’in ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, Entegreol.net’te yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması Entegreol’un yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsadahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

22. Entegreol, Entegreol.net’in virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı Entegreol’un sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple Entegreol’dan hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

23. Entegreol, sağladığı hizmetlerin yapısını kullanıcıya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir veya hizmetleri ya da bu hizmetlerin bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

24. Entegreol, Entegreol.net’te yer alan içerik ve hizmetlerin devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte içeriklerin yayınlanmasının veya Entegreol.net üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda Entegreol’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

GİZLİLİK ŞARTLARI

İşlenebilecek Kişisel Veriler
25. Entegreol’un kullanıcılara ait işlediği kişisel veriler, sitenin kullanımı için zorunlu olarak verilen bilgiler, kullanıcının rızası ile Entegreol’a verdiği veya Entegreol’un erişimine onay verdiği bilgilerden ibarettir. Entegreol, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, kullanıcılar tarafından silinse dahi saklayabilir. Ancak Entegreol, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.

İşleme Amacı ve Hukuki Sebepleri

26.Sitenin kullanımı için zorunlu olan veriler sitenin kullanılabilmesi, kullanıcının kendi rızasıyla verdiği bilgiler kullanıcının Entegreol’a üye olabilmesi ve üyelerin haklarından faydalanabilmeleri için kullanılmaktadır.

Verilerin Resmi Mercilerle Paylaşılması

27. Entegreol, ilgili kanun hükümleri gereğince yetkili mercilerin usulüne uygun talepte bulunması halinde kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

Çerez Politikası

29. Entegreol, kullanıcının siteyi kullandığı süre boyunca çerezleri veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodlarını veya benzer iz sürme verilerini kullanıcının cihazına yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik vb. özel bilgileri içermez, bu tarz kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve kullanıcıyı tekrar tanımak için kullanılabilir.

Kullanıcıların Hakları
30. Kullanıcı 6998 sayılı KVKK  m.11 gereği Entegreol’a başvurmak suretiyle aşağıdaki hakları kullanabilir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Entegreol’un Yükümlülükleri ve Sorumsuzluk Kaydı

27. Entegreol, kullanıcıların bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber, Entegreol tarafından saklanan kişisel verilerin yer aldığı sisteme üçüncü kişilerce izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle kullanıcı bilgilerinin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Entegreol’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI

Kapsam
26. İş bu Sözleşme sadece Entegreol.net sitesi bakımından uygulama alanına sahiptir. Entegreol’da ve Entegreol’un gönderdiği her türlü bildirimde 3. kişilere ait sitelere ilişkin bilgiler ve bu sitelerin bağlantıları kullanılabilir. Sözleşme 3. kişilere ait bu siteler bakımından geçerli olmadığı için Entegreol, kullanıcının bu sitelerin kullanıcı ve gizlilik şartlarına ilişkin hiçbir hukuki talebinin muhatabı değildir.

Geçerlilik
30. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi,
Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

Diğer Hüküm
31. Tarafların bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu Sözleşme’deki hak ve yükümlülüklerinden feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

USUL HÜKÜMLERİ

28. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde
Türk Hukuku uygulanacaktır.


29. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Entegreol’un internet trafik bilgisi vd. bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

SON HÜKÜM

32. Bu Sözleşme, Entegreol.net’e yeni özellikler eklendikçe veya Entegreol.net kullanıcılarının verdiği öneriler doğrultusunda, önceden kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın yeniden düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, kullanıcının Entegreol.net’i her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir.


Bu belge, en son 14/07/2020 tarihinde güncellenmiştir.