FİTOREMEDİASYON : AĞAÇ İLE FİLTRASYON

Sanayileşme, su, hava ve toprak kirliliğini de beraberinde getirmiş oldu. Yüksek teknolojilere sahip arıtım tesisleri, filtrasyon sistemleri ve kimyasal işlemlere karşın çevresel kirlilikler için oldukça uygun maliyetli ve kolay uygulanabilen fitoremediasyon, en basit tanımıyla bitkisel ıslah yöntemidir.

Fitoremediasyonda kullanılan bitkiler, topraktan veya yer altı suyundan organik ve inorganik kirleticiyi kendilerinde depolayarak, bünyelerinde parçalayarak veya toprakta etkisizleştirerek  bulundukları alanı temizlemiş olurlar.

En önemli uygulama sahası, ağır metal kirliliğinin olduğu bölgelerdir. Bunun yanı sıra petrol ve hidrokarbon kirliliği, radyoaktif maddeler, patlayıcı maddeler gibi diğer kirlilikler için de uygulanabilir.

Yöntemin başarılı olabilmesi için doğru bitkinin seçilmesi gerekir. Bunun için de öncelikle bölge çok iyi analiz edilmelidir. Toprak cinsi nedir, miktarı nedir, hangi kirlilikleri barındırıyor, hangi miktarlarda barındırıyor gibi sorular, titizlikle yapılan analizler sonucunda cevaplanmalı ve değerlendirilmelidir.

Fitoremediasyon ağır metal ve radyoaktif kirlilik için; 

(As, Cd, Co, Cr, Cu, Hs, Pb, Zn, Ag, Mn, Mo, Ni, Se )

( 90Sr, 137Cs, 239Pu, 238U, 234U, )

  • Ağır metalleri çekip kök ve gövdede depolayabilen, yüksek kirlilikler için kullanılan  fitoekstraksiyon,
  • Metalleri çöktürme, indirgeme, adsorbe etme gibi yöntemlerle stabile eden, atık oluşturmayan ve erozyon önlemede 1 numaralı yöntem olan fitostabilizasyon,
  • Genellikle yer altı suları için kullanılan ve kökleri adeta bir filtre görevi gören rizofiltrasyon,

şeklinde uygulanabilir.

Organik kirleticiler için;

(TPH, PAHs, Pestisitler, PCBs)

  • Kirleticiyi çekip bünyesinde enzimlerle parçalayan fitodegredasyon,
  • Kökleri mikroorganizmalarla iş birliği yaparak kirleticiyi toprakta parçalayan rizodegredasyon,
  • Kirleticiyi çekip daha az zararlı hale getirdikten sonra atmosfere veren fitovolatilizasyon,

şeklinde uygulanabilir.

Ağır metaller için en çok kullanılan bitkiler; ayçiçeği, Hindistan hardalı, hibrit kavaklar ve çimler olurken organik kirleticiler için en çok kullanılan bitkiler; algler, kavaklar, çimler, servi, siyah söğüt, yonca, kırmızı dut ve Hindistan hardalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir